เมนูหลัก
 แพ็คเกจทัวร์  กิจกรรมท่องเที่ยว  ลูกค้าของเรา
เรือเช่าเหมาลำดำน้ำดูปะการังเกาะช้าง ราคาถูก

เรือเช่าเหมาลำดำน้ำดูปะการังเกาะช้าง ราคาถูก

เรือขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เรือเร็วSpeed Boat เรามีให้บริการ ราคาเป็นกันเอง

คลิกดูรายละเอียด »

เกาะกูด

เกาะกูด

แพคเก็จทัวร์เกาะกูดราคาถูกสุดคุ้ม ที่พัก2วัน1คืน+อาหารเช้า+ตั๋วเรือ ไป-กลับ+รถรับส่ง ที่พัก-ท่าเรือ

คลิกดูรายละเอียด »

แพ็คเกจเที่ยวเกาะกูดราคาถูก สุดค้ม

แพ็คเกจเที่ยวเกาะกูดราคาถูก สุดค้ม

คลิกดูรายละเอียด »

แพคแก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน เกาะช้าง-จ้าวหลาวจันทบุรี ราคา 3,300 บาท/ท่าน

แพคแก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน เกาะช้าง-จ้าวหลาวจันทบุรี ราคา 3,300 บาท/ท่าน

คลิกดูรายละเอียด »

 แพคเกจทัวร์เกาะเสม็ดระยอง 2 วัน1คืน

แพคเกจทัวร์เกาะเสม็ดระยอง 2 วัน1คืน

อาหาร3มื้อ+ดำน้ำปะการัง+ที่พัก

คลิกดูรายละเอียด »

ตราดราคาเดียวเที่ยวทุกเกาะ

ตราดราคาเดียวเที่ยวทุกเกาะ

เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ที่พัก2วัน1คืน+อาหาร5มื้อ+ดำน้ำดูปะการัง+นั่งเรือชมหิ่งห้อย ราคา 6,900 บาท/ท่าน เท่านั้น!!!

คลิกดูรายละเอียด »

เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง

เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง

คลิกดูรายละเอียด »

แพคเก็จเที่ยวเกาะช้างราคาถูกสุด

แพคเก็จเที่ยวเกาะช้างราคาถูกสุด

ที่พัก+อาหาร+ดำน้ำดูปะการัง+เที่ยว4เกาะ

คลิกชมรายระเอีด »

แพ็คเกจเที่ยวเกาะกูดราคาถูก สุดค้ม

แพคเก็จเที่ยวเกาะกูดราคาถูกสุดคุ้ม
 
วันแรก  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และทีมงานคอยต้อนรับ ณ จุดนัดพบ
09.00 น.  เดืนทางถึงท่าเรือ(แหลมศอก)
11.30 น.   เดินทางถึงที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรีสอร์ท ( มื้อที่ 1 ) เข้าที่พัก c/in  
13.30 น.  ท่องเที่ยวน้ำตกคลองจ้าว
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท ( มื้อที่ 2 )     
                                                                                       
วันที่สอง
08.00 น.  สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารรีสอร์ ( มื้อที่ 3 )        
10.00 น.  เดินทางถึงแหล่งดำน้ำ ท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะรัง เกาะยักษ์                                      
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (บนเรือนำเที่ยว) ข้าวกล่อง( มื้อที่ 4 )          
15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง                                                                    
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 5 )  
                                                                                          
วันที่สาม
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
10.00 น.  เตรียมสัมภาระ C / OUT 
11.30 น.   เดินทางถึงท่าเรือเกาะช้างมุ่งสู่ฝั่ง
            เดินทางถึงท่าเรือ แวะช๊อปปิ้งซื้อสินค้า OTOP   สิ้นสุดโปรแกรม
 
อัตราค่าบริการท่านละ   6,500   บาท / ท่าน
ห้องพักพักห้องละ  2 ท่านและ 3 ท่าน 
โดยอัตรานี้รวม                                                                                              
1.ที่พัก 3 วัน 2 คืน
2.เรือโดยสารไป – กลับ
3.อาหารจำนวน 6 มื้อ  กลางวัน 2 . เย็น 2 , เช้า  2  และ อาหารว่าง 1 มื้อ
4.Solf drink
5.โปรแกรมทองเที่ยวน้ำตกคลองจ้าว
6.โปรแกรมท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะรัง,เกาะยักษ์
7.มัคคุเทศก์พื้นที่ดูแลตลอดการเดินทางและ ในทะเล
8.ประกันชีวิตอุบัติเหตุท่องเที่ยวเกาะช้างทุนประกัน 1,000,000 บาท
 
หมายเหตุ
-อัตราค่าบริการ 4—9 ปีครึ่งราคา , 10 ปีขึ้นไปเป็นราคาผู้ใหญ่
-อัตราที่แจ้งไปแล้วนั้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีต้องการบิลกำกับภาษี
-กรณีมาไม่ครบจำนวนที่แจ้งทางเราขอคิดค่าบริการเท่าเดิม
เงื่อนไขการชำระเงินชำระมัดจำ 30,000 ก่อนเข้าพักส่วนที่เหลือชำระที่รีสอร์ท เป็นเป็นเงินสดทั้งหมดก่อนเข้าพัก  โดยโอนเข้า
บัญชี "คุณคงศักดิ์  สมใจ ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด  บัญชีเลขที่ 206 – 0 -10964  - 1"
เมื่อโอนเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟ็กเอกสารการโอนมายัง039-593525